SAIRILAN RATSASTAJAT RY:n SYYSKOKOUS NOROLAN MAAMIESSEURAN TALOLLA SU 9.12.07 KLO16.00

Läsnäolijat ja äänioikeutetut: Liitteenä

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Valitaan kokouksen toimihenkilöt Valittiin puheenjohtajaksi Kirsi Relander ja sihteeriksi Sari Koivisto. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Ahtiainen ja Tanja Ihonen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Hyväksytään esityslista Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia

5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2008 Toimintasuunnitelma vahvistettiin sillä muutoksella, että kilpailuja pyritään järjestämään kolmet kevätkaudella. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ilman muutoksia. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: Täysjäsen 36€ ja perhejäsen 19€, joista SRL:n osuus 30€ ja 15€

6.Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet ovat: Inkeri Koskiranta, Niina Niemelä ja Satu Arponen. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kirsi Relander. Johtokunnan jäseniksi ehdotettiin Jouni Karnasaarta, Hanna Kortelaista, Niina Niemelää ja Satu Arposta. Äänestyksen kautta heistä valittiin Jouni, Hanna ja Satu. Niina Niemelä siirtyi varajäseneksi.

7. Valitaan tilintarkastajat Tilintarkastajiksi valittiin Virpi Neuvonen ja Tarja Felin

8. Muut asiat Seurassa on tällä hetkellä 253 maksavaa jäsentä heistä junioreita 161 ja senioreita 92. Seuramme on jäsenmäärältään Kaakkois-Suomen suurimpia.

9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo16.50

Kategoriat: Uncategorized