JAOSTOT

Johtokunnan apuna käytännön työssä toimivat jaostot. Jaostot toimivat melko itsenäisesti, mutta vastaavat toiminnastaan ratsastusseuran johtokunnalle. Jaostot raportoivat säännöllisesti toiminnastaan johtokunnalle.

TAPAHTUMAJAOSTO

Tapahtumajaosto vastaa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä sekä kanttiinin toiminnasta.

Vuoden 2019 jaoston jäsenet ovat:

  • Marja Kairavuori
  • Päivi Ketonen
  • Niina Kaukonen
  • Suvi Ripatti

KILPAILUJAOSTO

Kilpailujaosto mm. suunnittelee kilpailujen aikataulut ja kilpailuohjelmat sekä vastaa käytännön järjestelyistä.

Vuoden 2019 jaoston jäsenet ovat:

  • Aino Ripatti
  • Eija Wall
  • Siiri Seppänen